Frans Busschots

ONS MOEKE


Eenakter.

Spelers: 2 dames, 2 heren.

Gerda heeft al meer dan een jaar het huis van haar echtgenoot verlaten om met Antonio te gaan samenwonen.
Op zekere dag komt ze terug naar huis. Ze is hoogzwanger van haar vriend, die ook komt inwonen. En omdat er toch nog een kamer vrij is, stelt Antonio meteen voor om ook zijn dartel vriendinnetje te laten overkomen. Als tegenprestatie mag Johan dan op het kindje passen. Johan, altijd rustig en nooit de klager zal wel tevreden zijn, denkt Antonio. Maar dat is niet helemaal het geval. Ook Anja, de dochter, verzet zich. Maar Gerda drijft door. Totdat Johan vertelt dat hij het vriendinnnetje van Antonio héél goed kent. Dan stort haar wereld in elkaar. Of Johan dat vriendinnetje echt kent is twijfelachtig.

Omhoog